file.create issue

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

file.create issue

PIKAL Petr
Hi

Can anybody explain why one character makes such a difference?

> file.create("com1.txt")
[1] FALSE
Warning message:
In file.create("com1.txt") :
  cannot create file 'com1.txt', reason 'No such file or directory'
> file.create("con1.txt")
[1] TRUE
>

It took me quite effort to find out that "com1.txt" is not valid for naming a file.

BTW I am on Windows, if it matters.

Best regards
Petr


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: file.create issue

Ivan Calandra-4
Hi Petr,

I think it does matter, because it seems there is no problem on Mac OS
10.9.5.
Now, don't ask me why, I have no idea!

Ivan

--
Ivan Calandra, PhD
Scientific Mediator
University of Reims Champagne-Ardenne
GEGENAA - EA 3795
CREA - 2 esplanade Roland Garros
51100 Reims, France
+33(0)3 26 77 36 89
[hidden email]
--
https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Calandra
https://publons.com/author/705639/

Le 19/08/2016 à 14:59, PIKAL Petr a écrit :

> Hi
>
> Can anybody explain why one character makes such a difference?
>
>> file.create("com1.txt")
> [1] FALSE
> Warning message:
> In file.create("com1.txt") :
>    cannot create file 'com1.txt', reason 'No such file or directory'
>> file.create("con1.txt")
> [1] TRUE
> It took me quite effort to find out that "com1.txt" is not valid for naming a file.
>
> BTW I am on Windows, if it matters.
>
> Best regards
> Petr
>
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: file.create issue

Fox, John
In reply to this post by PIKAL Petr
Dear Petr,

This is a Windows OS issue, not peculiar to R. There are some reserved names that can't be used for files, including COM1 (the first serial port). Other examples include LPT1 and AUX. Because file names in windows are case-insensitive "com1.txt" also causes problems.

I hope this helps,
 John

-----------------------------
John Fox, Professor
McMaster University
Hamilton, Ontario
Canada L8S 4M4
Web: socserv.mcmaster.ca/jfox> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of PIKAL Petr
> Sent: August 19, 2016 9:00 AM
> To: [hidden email]
> Subject: [R] file.create issue
>
> Hi
>
> Can anybody explain why one character makes such a difference?
>
> > file.create("com1.txt")
> [1] FALSE
> Warning message:
> In file.create("com1.txt") :
>   cannot create file 'com1.txt', reason 'No such file or directory'
> > file.create("con1.txt")
> [1] TRUE
> >
>
> It took me quite effort to find out that "com1.txt" is not valid for naming a file.
>
> BTW I am on Windows, if it matters.
>
> Best regards
> Petr
>
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně
> jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze
> svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to
> z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce
> s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným
> dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost
> žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo
> písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender.
> Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your
> system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to
> use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by
> modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept
> such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the
> offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an
> express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into
> any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is
> expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of
> attorney is submitted to the recipient or the person represented by the
> recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the
> person represented by the recipient.
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: file.create issue

PIKAL Petr
Thank you , John.

As I wanted to use com as abbreviated value for comments it gave me hard time, especially when the name was not only com1 but "com1.txt".

Best regards
Petr


> -----Original Message-----
> From: Fox, John [mailto:[hidden email]]
> Sent: Friday, August 19, 2016 3:15 PM
> To: PIKAL Petr <[hidden email]>
> Cc: [hidden email]
> Subject: RE: file.create issue
>
> Dear Petr,
>
> This is a Windows OS issue, not peculiar to R. There are some reserved
> names that can't be used for files, including COM1 (the first serial port).
> Other examples include LPT1 and AUX. Because file names in windows are
> case-insensitive "com1.txt" also causes problems.
>
> I hope this helps,
>  John
>
> -----------------------------
> John Fox, Professor
> McMaster University
> Hamilton, Ontario
> Canada L8S 4M4
> Web: socserv.mcmaster.ca/jfox
>
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of PIKAL
> > Petr
> > Sent: August 19, 2016 9:00 AM
> > To: [hidden email]
> > Subject: [R] file.create issue
> >
> > Hi
> >
> > Can anybody explain why one character makes such a difference?
> >
> > > file.create("com1.txt")
> > [1] FALSE
> > Warning message:
> > In file.create("com1.txt") :
> >   cannot create file 'com1.txt', reason 'No such file or directory'
> > > file.create("con1.txt")
> > [1] TRUE
> > >
> >
> > It took me quite effort to find out that "com1.txt" is not valid for naming a
> file.
> >
> > BTW I am on Windows, if it matters.
> >
> > Best regards
> > Petr
> >

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: file.create issue

David Winsemius

> On Aug 19, 2016, at 6:47 AM, PIKAL Petr <[hidden email]> wrote:
>
> Thank you , John.
>
> As I wanted to use com as abbreviated value for comments it gave me hard time, especially when the name was not only com1 but "com1.txt".
>

Whinges about the behavior of Windows are OT on Rhelp.

--
David.

> Best regards
> Petr
>
>
>> -----Original Message-----
>> From: Fox, John [mailto:[hidden email]]
>> Sent: Friday, August 19, 2016 3:15 PM
>> To: PIKAL Petr <[hidden email]>
>> Cc: [hidden email]
>> Subject: RE: file.create issue
>>
>> Dear Petr,
>>
>> This is a Windows OS issue, not peculiar to R. There are some reserved
>> names that can't be used for files, including COM1 (the first serial port).
>> Other examples include LPT1 and AUX. Because file names in windows are
>> case-insensitive "com1.txt" also causes problems.
>>
>> I hope this helps,
>> John
>>
>> -----------------------------
>> John Fox, Professor
>> McMaster University
>> Hamilton, Ontario
>> Canada L8S 4M4
>> Web: socserv.mcmaster.ca/jfox
>>
>>
>>
>>> -----Original Message-----
>>> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of PIKAL
>>> Petr
>>> Sent: August 19, 2016 9:00 AM
>>> To: [hidden email]
>>> Subject: [R] file.create issue
>>>
>>> Hi
>>>
>>> Can anybody explain why one character makes such a difference?
>>>
>>>> file.create("com1.txt")
>>> [1] FALSE
>>> Warning message:
>>> In file.create("com1.txt") :
>>>  cannot create file 'com1.txt', reason 'No such file or directory'
>>>> file.create("con1.txt")
>>> [1] TRUE
>>>>
>>>
>>> It took me quite effort to find out that "com1.txt" is not valid for naming a
>> file.
>>>
>>> BTW I am on Windows, if it matters.
>>>
>>> Best regards
>>> Petr
>>>
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

David Winsemius
Alameda, CA, USA

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: file.create issue

R help mailing list-2
In reply to this post by PIKAL Petr
The list of illegal file names on Windows 7 includes "aux", "prn",
"lpt[1-9]", "com[1-9]", and "con",
with or without a 'dot file extension' and in any directory.  I think there
used to be be other illegal ones,
like "nul", "pc$mouse" and "clock".

Bill Dunlap
TIBCO Software
wdunlap tibco.com

On Fri, Aug 19, 2016 at 6:47 AM, PIKAL Petr <[hidden email]> wrote:

> Thank you , John.
>
> As I wanted to use com as abbreviated value for comments it gave me hard
> time, especially when the name was not only com1 but "com1.txt".
>
> Best regards
> Petr
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: Fox, John [mailto:[hidden email]]
> > Sent: Friday, August 19, 2016 3:15 PM
> > To: PIKAL Petr <[hidden email]>
> > Cc: [hidden email]
> > Subject: RE: file.create issue
> >
> > Dear Petr,
> >
> > This is a Windows OS issue, not peculiar to R. There are some reserved
> > names that can't be used for files, including COM1 (the first serial
> port).
> > Other examples include LPT1 and AUX. Because file names in windows are
> > case-insensitive "com1.txt" also causes problems.
> >
> > I hope this helps,
> >  John
> >
> > -----------------------------
> > John Fox, Professor
> > McMaster University
> > Hamilton, Ontario
> > Canada L8S 4M4
> > Web: socserv.mcmaster.ca/jfox
> >
> >
> >
> > > -----Original Message-----
> > > From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of PIKAL
> > > Petr
> > > Sent: August 19, 2016 9:00 AM
> > > To: [hidden email]
> > > Subject: [R] file.create issue
> > >
> > > Hi
> > >
> > > Can anybody explain why one character makes such a difference?
> > >
> > > > file.create("com1.txt")
> > > [1] FALSE
> > > Warning message:
> > > In file.create("com1.txt") :
> > >   cannot create file 'com1.txt', reason 'No such file or directory'
> > > > file.create("con1.txt")
> > > [1] TRUE
> > > >
> > >
> > > It took me quite effort to find out that "com1.txt" is not valid for
> naming a
> > file.
> > >
> > > BTW I am on Windows, if it matters.
> > >
> > > Best regards
> > > Petr
> > >
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [FORGED] Re: file.create issue

Rolf Turner
In reply to this post by David Winsemius
On 20/08/16 11:16, David Winsemius wrote:
>
>> On Aug 19, 2016, at 6:47 AM, PIKAL Petr <[hidden email]> wrote:
>>
>> Thank you , John.
>>
>> As I wanted to use com as abbreviated value for comments it gave me hard time, especially when the name was not only com1 but "com1.txt".
>>
>
> Whinges about the behavior of Windows are OT on Rhelp.

I disagree!  Whinges about the behaviour of Windoze are *on topic*, all
the time, everywhere! :-)

cheers,

Rolf

--
Technical Editor ANZJS
Department of Statistics
University of Auckland
Phone: +64-9-373-7599 ext. 88276

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.